Stresscounseling

Wat is Stress

Stress is een complex fenomeen, want de mens heeft soms juist die stress nodig om iets te presteren (dit is gezonde stress) maar stress die lichaam en geest onder druk houden kan vervelende consequenties hebben waardoor men op den duur ziek kan worden. Stressreacties zetten allerlei lichamelijke en geestelijke processen in werking. Hoe langer en heviger de stressreactie, hoe groter het effect op de gehele gezondheid. Stress kan het dagelijks functioneren behoorlijk ondermijnen en het plezier in het leven sterk verminderen. Zelfs een langdurig stadium van chronische stress kan iemand lichamelijk en geestelijk volledig uitputten. Zo’n persoon is dan figuurlijk opgebrand en dit wordt tegenwoordig aangegeven als “Burn-out”. Bij een burn-out is men al over de grens heen gegaan door alle symptomen die lichaam en geest al als waarschuwing aangaven te onderschatten. Symptomen van stress hangen af van persoonlijke eigenschappen en van de omgeving waarin men verkeert.

Wat doet u met uw klachten

U bent allereerst met uw klachten naar uw huisarts geweest. De huisarts is de aangewezen persoon om eventuele lichamelijke ziekten uit te sluiten.
Als deze heeft geconstateerd dat uw klachten voortkomen uit stress, dan kan de huisarts u doorverwijzen of u neemt zelf contact op met een stresscounselor.

De Stresscounselor

De stresscounselor zal allereerst vragen of u met uw klachten bij uw huisarts bent geweest. De Stresscounselor zal een intake gesprek met u hebben om zo een beeld te vormen van uw klachten waardoor het beste traject voor u kan worden ingegaan. Ook zullen eventuele “vicieuze cirkels” die bepaalde gedragingen tot stand houden worden doorbroken. Vaak hebben mensen niet door dat men in zo’n vicieuze cirkel zit, het is er als het ware ingeslopen en voelt vertrouwd. De Stresscounselor werkt naar een bepaald einddoel dat in overleg met de cliënt wordt bepaald. Alle stressveroorzakers “stressoren” worden onderzocht en samen met de cliënt gaat de counselor een innerlijk proces aan om zo de stressreacties te verminderen of weg te nemen. Dit alles door middel van gesprekken. Een counselor kan ook helpen om na te gaan of ongebruikte mogelijkheden kunnen worden benut, antwoorden te vinden op levensvragen, kennis en vaardigheden te ontwikkelen en nagaan bepaalde psychosociale problemen te willen oplossen of hanteren.

Stresscounseling oftewel Stresstherapie

Stresscounseling is een relatief nieuwe vorm van hulpverlening. Dat Stresscounseling geen overbodige luxe is, blijkt uit de dagelijkse praktijk. Veel mensen lopen vast in hun werk, hun relatie of in hun leven door teveel aan stress. Een stresscounselor kan helpen in processen waar men zelf niet uit komt. Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor mensen die er even niet uitkomen, maar wel gemotiveerd zijn om verder te komen. De bedoeling is om cliënten meer kennis en inzicht te laten verkrijgen in de manier waarop stressoren hun specifieke invloed uitoefenen en hoe men daar beter mee kan omgaan. De problemen die met elkaar samenhangen kunnen vaak gezamenlijk worden aangepakt, door het aanleren van nieuwe vaardigheden.